Remont drogi w Marszywcu

5 października zakończono czynności odbiorowe robót wykonanych w ramach inwestycji pn. "Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w Marszywcu". W ramach inwestycji wykonano  nawierzchnię drogi w technologii powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową na podłożu z tłucznia dolomitowego. Nową nawierzchnię wykonano na odcinku ok. 946 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 423.159,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków Gminy Kleszczów stanowi 349.205,00 zł.

Więcej
Skip to content