Odkryj gminę Zelów na święta

Jedną z tradycji, które umilają oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia jest przygotowywanie kalendarza adwentowego dla najbliższych. W tym roku to my, wspólnie z naszymi twórcami i przedsiębiorcami stworzyliśmy dla Was atrakcję, która nawiązuje do tej przedświątecznej tradycji. Zapraszamy Was do udziału w akcji „Odkryj gminę Zelów na święta”. Przez 24 dni zaczynając od 1 grudnia będziemy przedstawiać Wam na profilu społecznościowym Facebook gminy Zelów fotozagadki ukazujące miejsca, zabytki, atrakcje związane ...

Więcej

Ogólnopolska Kampania 16 Dni Bez Przemocy

W dniach od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. trwa ogólnopolska Kampania pn. „16 Dni Bez Przemocy”.  Gmina Zelów rozpoczęła taką kampanię już wcześniej, gdyż 24 listopada br. zorganizowano Konferencję pn. „Razem przeciw przemocy” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, Zespół Interdyscyplinarny w Zelowie oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie dla wszystkich służb, które zajmują się tym problemem w Gminie Zelów. Ponadto w październiku br. po raz ...

Więcej

GPSZOK

Urząd Miejski w Zelowie informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie nie będzie czynny. Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie,pokój nr 1tel. 44/634 10 00 w. 55

Więcej

II Edycja Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie: działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości. Uczestnikami Konkursu mogą ...

Więcej

XXXI sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Informujemy, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 21 ust. 5 Statutu Gminy Zelów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/264/2017 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Zelów (Dz. Urz. Woj. ...

Więcej

Wybory uzupełniające sołtysa

Burmistrz Zelowa informuje, że na dzień 3 grudnia 2021 roku zarządzone zostały wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Bocianicha, gm. Zelów. Zebranie wiejskie sołectwa Bocianicha, mające na celu przeprowadzenie wyborów uzupełniających, o których mowa wyżej, odbędą się o godz. 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bocianisze, Bocianicha 30.    Porządek zebrania wiejskiego będzie następujący: 1) otwarcie zebrania; 2) przyjęcie proponowanego porządku; 3) złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa; 4) dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5) dokonanie wyboru Sołtysa: a) przyjęcie regulaminu przeprowadzenia wyborów sołtysa, b) zgłaszanie kandydatur na ...

Więcej

Przeciw przemocy

W dniu 24 listopada w Domu Kultury w Zelowie odbyła sie konferencja pt. “Razem przeciw przemocy” zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zelowie oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Burmistrza Zelowa Anetta Mądry, sekretarz Miasta Zelowa Krzysztof Borowski oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Komisariatu Policji w Zelowie, przedstawiciele szkół i ...

Więcej
Skip to content