Praca zdalna w Klubie Seniora w Zalesiu przedłużona do 25 kwietnia

W związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze ...

Więcej

Konsultacje społeczne

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zelów. Już od najbliższego poniedziałku, 19 kwietnia na naszej stronie internetowej w zakładce "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zelów" będzie dostępny link do wypełnienia ankiety interaktywnej oraz ankieta w wersji do wydruku. Ankiety będą przyjmowane do 7 maja br.

Więcej

Komunikat dla właścicieli drobiu

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu bełchatowskiego przypadków ptasiej grypy informujemy, że na wjazdach i wyjazdach miejscowości znajdujących się na terenie gminy Zelów, które znajdują się w strefie zagrożenia zostaną umieszczone tablice informacyjne o treści: UWAGA! PTASIA GRYPA Obszar zagrożony. Miejscowości, które są objęte akcją to: Ostoja, Kolonia Ostoja, Marszywiec i Grabostów. Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną na terenie naszej gminy nie stwierdzono żadnego przypadku wystąpienia ptasiej grypy. Wszystkich właścicieli ...

Więcej

XXIV sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Na podstawie art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie zwołuje XXIV sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się 19 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...

Więcej

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie ...

Więcej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. 81 lat temu na rozkaz Józefa Stalina ponad 21 tysięcy obywateli polskich zostało rozstrzelanych w Katyniu. Dziś Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek oraz Dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Dariusz Rogut złożyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Golgoty Wschodu w Parku Miejskim im. Romualda Traugutta w Zelowie.

Więcej

Spotkanie informacyjno-edukacyjne

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS zaprasza przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców na spotkanie informacyjno-edukacyjne pn: „SPIS POWSZECHNY ’21: WSZYSTKO, CO CHCECIE WIEDZIEĆ, ALE NIE WIECIEJAK ZAPYTAĆ”, które odbędzie się w czwartek 15.04.2021 w godz.15.30 -17.00.(online, na platformie ZOOM)O Narodowym Spisie Powszechnym 2021 - zasadach, formach, obowiązkach– opowie socjolog dr. Magdalena Wieczorkowska, Kierownik Zakładu Socjologii UniwersytetuMedycznego w Łodzi. Podczas spotkania można będzie zadać pytania iskorzystać z ...

Więcej

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

Już jutro, 14 kwietnia będziemy obchodzić 1055. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Wagę tego wydarzenia warto podkreślić, wywieszając flagę w barwach narodowych. Święto Chrztu Polski ustanowił w 2019 roku Sejm RP. W założeniu ma ono na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej ...

Więcej

Ku pamięci

W tym roku obchodzimy 81. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 11. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Podobnie jak w ubiegłym roku pamięć o ofiarach tych wydarzeń uczczono podczas bardzo skromnej uroczystości w Parku Miejskim im. Romualda Traugutta w Zelowie. Kwiaty pod pomnikiem Ofiar Golgoty Wschodu złożyli Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek, Poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie Sylwester Drozdowski.

Więcej

Klinika Prawa

Informujemy, że do 20 maja br. osoby niezamożne mogą zgłaszać się do Kliniki Prawa działającej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej (obejmującej także sporządzanie pism procesowych). Po wskazanym terminie nowe sprawy nie będą już przyjmowane ze względu na sesję egzaminacyjną (przyjmowanie spraw zostanie wznowione w kolejnym roku akademickim). Udzielanie porad prawnych nadal odbywa się z wykorzystaniem wszystkich środków porozumiewania się na odległość (poczta tradycyjna, ...

Więcej
Skip to content