Uczniowski Klub Sportowy “Czwórka”

ul. Żeromskiego 51
97-425 Zelów
woj. łódzkie
tel. (44) 634-11-32
e-mail: sp4zelow@interklasa.pl
www: www.sp4zelow.pl

 • Osoby uprawnione do reprezentowania klubu:
 1. Elżbieta Pajewska – Prezes Zarządu 
 2. Dorota Wędzik – Sekretarz 
 3. Beata Czekalska – Członek 
 4. Robert Marynowski – Członek
 • Główne cele działalności:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialna rodziców i sympatyków klubu. 
 2. Zorganizowanie i prowadzenie sekcji lekkoatletycznej, piłki koszykowej, piłki nożnej i piłki siatkowej.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 7. Tworzenie prozdrowotnych warunków pracy i nauki, dbanie o harmonijny, intelektualny i estetyczny rozwój dziecka.
 8. Pomoc i profilaktyka społeczna, organizowanie czasu wolnego dla młodzieży.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content