XXVII sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszka First serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Zelów na XXVII sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 1. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 15 kwietnia 2017 roku
  do 30 czerwca 2017 roku.

 1. Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa za okres od 15 kwietnia 2017 roku
  do 30 czerwca 2017 roku.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2017 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym stanowiącej własność Gminy Zelów na rzecz najemcy.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Wolne wnioski i informacje.

- Informacja o planowanych zajęciach wakacyjnych 2017.

 1. Zakończenie sesji.