Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie

Tytuł zadania: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.10.2023 r.

Nazwa funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Nazwa programu: Program Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2022

Beneficjent: Gmina Zelów

Całkowity koszt inwestycji: 100 005 zł

Wartość dofinansowania: 50 000 zł

Krótki opis zadania: Zadanie inwestycyjne obejmujące zakresem rzeczowym:

– remont boiska piłkarskiego,

– wymianę bramek piłkarskich,

– montaż bramek do piłki ręcznej,

– wymianę piłkochwytów,

– wykonanie prac malarskich zaplecza sanitarno-szatniowego.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content