Projekt „Grillowanie pod chmurką”

Mieszkańcy sołectwa Kurówek w wyniku realizacji projektu „Grillowanie pod chmurką” finansowanego w kwocie 12 000 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu Sołectwo na Plus zakupili grill ogrodowy oraz stoły i ławki do strażnicy OSP w Kurowie.

Realizowany projekt przyczyni się do zwiększenia integracji społeczności sołectwa oraz lepszej organizacji spotkań mieszkańców.  

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Seniorzy świętowali

Stypendium Jana Pawła II

Bal Seniora

Nowy wóz z Pożdżenicach

Skip to content