L sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie zaprasza na L sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się w dniu 27 września 2023 roku o godz.10.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2.   Przedstawienie porządku obrad.
 3.   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4.   Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 1 czerwca 2023 roku  
    do 31 sierpnia 2023 roku.
 5.   Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 1 czerwca 2023 roku do
    31 sierpnia 2023 roku. 
 6.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
    na lata 2023-2031.
 7.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2023 rok.
 8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/322/2021 Rady
    Miejskiej w Zelowie z dnia 23 sierpnia 2021 r. dotyczącej poboru w drodze inkasa
    podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
    wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 782/1 obręb Pożdżenice).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 95 obręb Pukawica).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 34/34 obręb Jamborek – Kolonia Karczmy). 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 3/1 obręb Bocianicha).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 130 obręb Grabostów Kolonia).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 307 obręb Grębociny).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 857 obręb Jawor).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 95 obręb Pukawica).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 130/8 obręb Jamborek-Kol.Karczmy).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa
  w nabyciu lokalu użytkowego oraz na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zelów.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym samodzielnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zelów.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Zelów.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zelowie. 
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za ciepło.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie sesji.
Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Seniorzy świętowali

Stypendium Jana Pawła II

Bal Seniora

Nowy wóz z Pożdżenicach

Skip to content