Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA

Informator Poradnictwa Prawnego

Radca prawny świadczy pomoc  (UM Zelów Żeromskiego 23)

————————————————————————————————————————

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych należy wypełnić i po uzgodnieniu telefonicznym przesłać na adres mailowy jego skan lub zdjęcie zrobione telefonem komórkowym.

Telefon do kontaktu: 723-721-725

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych

Osobą uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej jest każdy kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin porady należy uzgodnić telefonicznie!

Telefon kontaktowy : 723-721-725

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Decyzją Starosty Bełchatowskiego funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nadal pozostaje ZAWIESZONE!!! Jednakże od 30 marca 2020 roku możliwe jest skorzystanie z porady prawnej lub obywatelskiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych należy wypełnić i po uzgodnieniu telefonicznym przesłać na adres mailowy jego skan lub zdjęcie zrobione telefonem komórkowym.

Telefon do kontaktu: 723-721-725 ________________________________________________

W Urzędzie Miejskim w Zelowie (pokój nr 110) dla Mieszkańców Gminy Zelów funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

POWIERZONY JEST DO PROWADZENIA

FUNDACJI MŁODZI LUDZIOM

BORYSŁAW 49, 96-130 GŁUCHÓW

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 723 721 725

Porad prawnych udziela codziennie adwokat zgodnie z poniższym harmonogramem: Poniedziałek 9.00 – 13.00 Wtorek 13.00 – 17.00 Środa 9.00 – 13.00 Czwartek 11.30 – 15.30 Piątek 9.00 – 13.00 Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszczamy poniżej.  ZAŁĄCZNIKI: – wykaz_punktow_nieodplatnej_pomocy_prawne.pdf 54.31KB – wykaz_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa.pdf 1.27MB

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content