ADOPTUJ PSA

Bezpłatne dobrowolne znakowanie psów.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 09.03.2018 w ramach przyjętego do realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2021” mieszkańcy naszej gminy mają możliwość skorzystania z bezpłatnego oznakowania elektronicznym czipem swoich psów.Pozwoli to spełnić oczekiwania właścicieli zwierząt i w razie zaginięcia łatwiejsze odnalezienie.Osoby decydujące się na to, będą mogły na koszt gminy oznaczyć swojego psa w Punkcie Weterynaryjnym T. Błaszczykiewicz, Gawlik, Chojnacki ul. Spółdzielcza 3,98-113 Buczek, z którym w 2018 r. Gmina Zelów ma podpisaną umowę na świadczenie tych usług.Czipowaniem mogą być objęte psy, których właściciele złożą oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Zelów oraz posiadania aktualnego  zaświadczenie o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.Oświadczenie takie należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalne i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zelowie pok. nr 3. Będzie to również dokument uprawniający do wykonania bezpłatnej usługi oznakowania psa i zarejestrowanie go w ogólnokrajowej bazie danych zwierząt oznakowanych.Zachęcamy wszystkich właścicieli psów do dobrowolnego i na koszt Gminy ich oznakowania. Usługi będą wykonywane w kolejności zgłoszeń do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych w 2018 roku na ten cel.


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2018 Rada Miejska w Zelowie przyjęła Uchwałą Nr XXXVI/356/2018 z dnia 2 marca 2018 roku. (więcej informacji)

Zgodnie z § 4 pkt. 5 tego programu adoptujący  otrzyma pomoc w postaci zakupu przez Gminę Zelów karmy i innych akcesoriów w wys. 300 złotych na każdego zaadoptowanego psa nierasowego w wieku powyżej jednego roku ze schroniska Pensjonat Pies i Kot w miejscowości Budy Grzybek, ul. Potockiego 137, gmina Jaktorów, tel./fax 46 856 47 47 pochodzącego z  terenu Gminy Zelów po okazaniu umowy adopcyjnej ze schroniskiem i przedłożeniu rachunków.

Jeżeli więc ktoś pragnie mieć wiernego, oddanego przyjaciela to ma na to ogromną szansę zapewniając dom bezdomnemu psu.

Wykaz bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zelów przebywających w schronisku – stan na 31.07.2021 r.

Lucky
Kodi
Karat
Fredo
Chaps
Brando
Netka
Rex
Rupi
Teo
Samba
Timon
Tina
Tusia
Whisky

Fotografie udostępnione przez “Pensjonat Pies i Kot”

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content