ADOPTUJ PSA

Bezpłatne dobrowolne znakowanie psów.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 09.03.2021 w ramach przyjętego do realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2021” mieszkańcy naszej gminy mają możliwość skorzystania z bezpłatnego oznakowania elektronicznym czipem swoich psów.Pozwoli to spełnić oczekiwania właścicieli zwierząt i w razie zaginięcia łatwiejsze odnalezienie.Osoby decydujące się na to, będą mogły na koszt gminy oznaczyć swojego psa w Punkcie Weterynaryjnym T. Błaszczykiewicz, Gawlik, Chojnacki ul. Spółdzielcza 3,98-113 Buczek, z którym w 2021 r. Gmina Zelów ma podpisaną umowę na świadczenie tych usług.Czipowaniem mogą być objęte psy, których właściciele złożą oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Zelów oraz posiadania aktualnego  zaświadczenie o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.Oświadczenie takie należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalne i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zelowie pok. nr 3. Będzie to również dokument uprawniający do wykonania bezpłatnej usługi oznakowania psa i zarejestrowanie go w ogólnokrajowej bazie danych zwierząt oznakowanych.Zachęcamy wszystkich właścicieli psów do dobrowolnego i na koszt Gminy ich oznakowania. Usługi będą wykonywane w kolejności zgłoszeń do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych w 2021 roku na ten cel.


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2018 Rada Miejska w Zelowie przyjęła Uchwałą Nr XXXVI/356/2018 z dnia 2 marca 2018 roku. (więcej informacji)

Zgodnie z § 4 pkt. 5 tego programu adoptujący  otrzyma pomoc w postaci zakupu przez Gminę Zelów karmy i innych akcesoriów w wys. 300 złotych na każdego zaadoptowanego psa nierasowego w wieku powyżej jednego roku ze schroniska Pensjonat Pies i Kot w miejscowości Budy Grzybek, ul. Potockiego 137, gmina Jaktorów, tel./fax 46 856 47 47 pochodzącego z  terenu Gminy Zelów po okazaniu umowy adopcyjnej ze schroniskiem i przedłożeniu rachunków.

Jeżeli więc ktoś pragnie mieć wiernego, oddanego przyjaciela to ma na to ogromną szansę zapewniając dom bezdomnemu psu.

Wykaz bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zelów przebywających w schronisku – stan na 30.04.2022 r.

Kodi – 616093200274724
Fredo – 616093400098095
Brando – 616093200262312
Teo – 616093400035517
Tina – 932001000598446
Whisky – 616093400035518
Natan – 616093400035538
Napi – 616093400080416
Foster – 616093400081518
Dolar – 932001000598430
Balto – 616093200243479
Atlanta – 616093400097611
Ester – 616093200274736
Feliks – 900049000042794
Grocik – 616093200262252
Kapsel – 616093200262305
Lorens – 616093200274683
Max – 616093400097441
Merdek – 616093200274723
Nutek – 616093200274738
Tajga – 616093200269027
Tobi – 616093200274738
Apollo – 616108000032324

Fotografie udostępnione przez „Pensjonat Pies i Kot”

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content