Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy ZSO w Zelowie

ul. Kilińskiego 40
97-425 Zelów
woj. łódzkie
tel. (044) 634-11-70
e-mail:ulks@zso-zelow.edu.pl
www: www.zsozelow.pl

 • Osoby uprawnione do reprezentowania klubu:
 1. Mariusz Kryza – Prezes 
 2. Piotr Tokarczyk – Zastępca prezesa 
 3. Aleksander Kałużny – Sekretarz 
 • Główne cele działalności:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły. 
 2. Zorganizowanie i prowadzenie sekcji: piłki siatkowej, lekkoatletycznej, piłki nożnej, piłki koszykowej, warcabowo-szachowej, tenisa stołowego, łuczniczej.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 7. Organizowanie wypoczynku młodzieży w formie szkoleniowych obozów sportowych.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content