Zadanie Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Pracownia przyrodniczo-ekologiczna” przy Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogólna wartość Zadania to 45 195 zł, w tym  dotacja w kwocie 40 653 zł, wkład własny  w kwocie 4 542 zł.

Celem Zadania jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej. Pracownia zostanie wyremontowana, wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audio-video celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji zajęć.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji Zadania to wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów.

Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej ekopracowni, wyposażonej w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne dzięki którym realizacja programów ekologicznych i programów nauczania z takich przedmiotów jak biologia, chemia i przyroda będzie bardziej efektywna, ciekawsza, inspirująca.  Przedmiotem projektu jest więc stworzenie miejsca przyjaznego uczniom, w którym zdobywanie wiedzy kojarzyć się będzie z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. Pracownia będzie wykorzystywana podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach z biologii, chemii i przyrody a także podczas zajęć dodatkowych: kół przedmiotowych, przygotowujących do konkursów i olimpiad ekologicznych w celu rozwijania zainteresowań uczniów. Nowe pomieszczenie będzie  funkcjonalnym i atrakcyjnym miejscem do pracy, nauki i rozwoju zainteresowań uczniów. Atrakcyjne pomoce dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów (w tym także niepełnosprawnych ), nowoczesny sprzęt multimedialny staną się niezbędnymi narzędziami dla ucznia i nauczyciela edukacji na miarę XXI wieku. Efekty rzeczowe zadania w formie zakupionych w/w przedmiotów z pewnością ułatwią zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu treści przyrodniczych i ekologicznych w następnych latach nauki.

www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email