Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zelów

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 216/OZ/D/2021

Data umowy: 27.08.2021 r.

Forma dofinansowania: dotacja

Opis zakresu projektu

            Realizacja zadania polega na odbiorze wyrobów zawierających azbest z posesji prywatnych właścicieli na terenie Gminy Zelów, ich załadunek, transport własnym pojazdem specjalistycznym z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz unieszkodliwienie odebranych odpadów poprzez ich przekazanie na składowisko odpadów.

            Na terenie Gminy Zelów zainwentaryzowanych jest 4 623,249 Mg wyrobów zawierających azbest, z czego 4 574,337 Mg jest zlokalizowana na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, a 48,912 Mg stanowi własność osób prawnych. Do roku 2021 zostało unieszkodliwionych razem 122,237 Mg wyrobów, zatem do unieszkodliwienia pozostało 4 501,012 Mg. Większość wyrobów zawierających azbest jest w dość dobrym stanie technicznym. Na unieszkodliwienie oczekuje 4 463,680 Mg wyrobów W02: płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa oraz 33,582 Mg wyrobów W01: płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie.

            Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia korzyści społecznych, spośród których najważniejszą jest oczyszczenie gminy Zelów z wyrobów zawierających azbest. Najistotniejszą będzie zmniejszenie emisji włókien azbestu do środowiska i poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców, a w konsekwencji ograniczenie śmiertelności będącej skutkiem chorób azbestozależnych, poprawa estetyki istniejącej zabudowy i wzrost atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej gminy.

Wartość projektu:

27 122,04 zł – całkowity koszt Zadania

23 971,00 zł – kwota dofinansowania (nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego Zadania)

http://www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content