Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

ul. Kościuszki 41
97-425 Zelów
woj. łódzkie
tel. 44 733 26 84 w godz. 16:00 – 20:00
e-mail: sponzelow@poczta.onet.pl

 • Osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia:
 1. Dariusz Kaczmarek – Prezes
 2. Anna Nowak – Wiceprezes 
 3. Krystyna Dyniak – Sekretarz 
 4. Marzena Jaśkiewicz – Księgowa 
 5. Danuta Berlińska – Członek 
 6. Anna Majewska – Członek 
 7. Janina Lis – Członek
 • Główne cele działalności:

Zrzeszanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin dla poprawy ich warunków życiowych i zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz wszystkich innych osób, które wspierają takie działania.

 1. Kształtowanie właściwego stosunku ludzi zdrowych do ludzi niepełnosprawnych poprzez propagowanie i szerzenie dostępnych form pomocy tym ludziom.
 2. Zabieganie o właściwe i celowe organizowanie dostępu ludzi niepełnosprawnych do oświaty, leczenia i pracy na zasadach dostępnych, jak dla ludzi zdrowych.
 3. Współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 
 4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu spraw życia codziennego.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
 6. Kształtowanie świadomości ekologicznej, tworzenie nowych wzorców zachowań wśród osób niepełnosprawnych uwzględniających troskę o jakość środowiska.
 7. Działania na rzecz dzieci z rodzin biednych, niepełnych i patologicznych. 
 8. Prowadzenie działalności wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie oświaty, wychowania, nauki, techniki, kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content