Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Zalesie

Zalesie 37
97-425 Zelów
woj. łódzkie

 • Osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia:
 1. Mariola Gocałek – Prezes
 2. Tadeusz Komorowski – Wiceprezes
 3. Iwona Majchrzak – Sekretarz
 4. Małgorzata Krawczyńska – Skarbnik
 • Główne cele działalności:
 1. Aktywizacja i integracja mieszkańców wsi wokół rozwiązywania codziennych problemów, dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe.
 2. Prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi.
 3. Szerzenie kultury kulinarnej.
 4. Podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi.
 5. Wspieranie inicjatyw w zakresie: dobroczynności, oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, a także ochrony środowiska.
 6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu sołectwa.
 7. Wspieranie organizacyjne i finansowe osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują powyższe działania.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content