Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pożdżenice”

Pożdżenice 140
97-425 Zelów
woj. łódzkie

 • Osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia:
 1. Aneta Fiuk – Prezes Zarządu
 2. Magdalena Sokołowska – Wiceprezes Zarządu
 3. Sylwia Bara – Sekretarz
 4. Danuta Drzazga – Skarbnik
 • Główne cele działalności:
 1. Wzbogacanie i ulepszanie umiejętności kulinarnych.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 3. Wspomaganie rozwoju wspólnot społeczności lokalnych.
 4. Działalność integrująca wszystkich mieszkańców wsi.
 5. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dla wszystkich mieszkańców wsi.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content