Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki i jest realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach pierwszej edycji Gmina Zelów otrzymała promesę inwestycyjną na projekty:

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta i gminy Zelów
Zadanie zakłada wybudowanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku wodnym „Patyki” w Kolonii Łobudzice oraz na ulicach: Łąkowej i Kątnej, a także w miejscowościach: Chajczyny, Dąbrowa i Podlesie.
– kwota dofinansowania 675.000,00 zł
– całkowita kwota inwestycji 757.753,80 zł

Budowa nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Zelów
W ramach zadania zostaną wybudowane nawierzchnie dróg gminnych w ulicach: Zofii, Górna, Poprzeczna, Leśna i Wolności oraz w miejscowościach: Łobudzice i Podlesie.
– kwota dofinansowania 5.890.000,00 zł
– całkowita kwota inwestycji 6.272.132,52 zł

Przebudowa kotłowni miejskiej w Zelowie
Zadanie zakłada zamontowanie kotłów kondensacyjnych gazowych i włączenie do istniejącej sieci gazowej.
– kwota dofinansowania 900.000,00 zł
– całkowita kwota inwestycji 1.038.120,00 zł

W ramach drugiej edycji Gmina Zelów otrzymała promesę inwestycyjną na projekty:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wola – Kurówek (obręby Nowa Wola i Kurów-Kurówek) i Kolonia Ostoja (obręb Ostoja)

     Zakres budowy obejmuje połączenie z istniejącymi wodociągami, wykonanie sieci głównej wraz z wyprowadzeniami do posesji w granicach pasów drogowych oraz odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg i poboczy.

 – kwota dofinansowania 1.257.657.97 zł

 – całkowita kwota inwestycji 1.323.850,50 zł

termin zakończenia prac 10.11.2023 r.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zelowie

– kwota dofinansowania 4.275.000,00 zł

Budowa i modernizacja nawierzchni dróg w miejscowościach Kolonia Kociszew, Dąbrowa – Kolonia Grabostów, Kolonia Łobudzice i ul. Łąkowa w Zelowie

Zakres robót obejmuje roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego oraz wykonanie nawierzchni w technologii emulsyjno – grysowej oraz asfaltobetonowej.

– kwota dofinansowania 3.800.000,00 zł

– całkowita kwota inwestycji 7.646.325,48 zł

termin zakończenia prac 15.06.2024 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content