Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy

ul. Żeromskiego 28
97-425 Zelów
woj. łódzkie

  • Osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia:
  1. Janina Pawełczyk – Przewodnicząca 
  2. Zofia Topolska – Skarbnik
  • Główne cele działalności:

Związek Zrzesza emerytów w celu:

  1. reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa,
  2. organizowania życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, 
  3. poprawiania warunków socjalno-bytowych przez współdziałanie z organami władzy i administracji.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content