Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego do wysokości 3 447 000,00 zł

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23 stycznia 2014 r.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego do wysokości 3 447 000,00 zł


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego do wysokości 3 447 000,00 zł


OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego do wysokości 3 447 000,00 zł


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW z dnia 17 stycznia 2014 r.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego do wysokości 3 447 000,00 złOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 17 stycznia 2014 r.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego do wysokości 3 447 000,00 zł


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 stycznia 2014 r.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego do wysokości 3 447 000,00 zł