Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  z dnia 3 czerwca 2016 r.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt