Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 80 przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie.

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 2 września 2013 r.

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 80  przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 80  przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie.