Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2013 roku.

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20 grudnia 2012 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 10 grudnia
2012 r.


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ z dnia 10 grudnia 2012 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 4 grudnia 2012 r.

Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2013 roku.