Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 200 000 PLN

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 03 lipca 2013 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w  wysokości 5 200 000 PLN /słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych/.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

Udzielenie kredytu długoterminowego w  wysokości 5 200 000 PLN /słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych/.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 20 maja 2013 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w  wysokości 5 200 000 PLN /słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych/.