Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 13 kwietnia 2018  r.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 22 marca 2018 r.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego


PYTANIA I ODPOWIEDZIA NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW z dnia 15 marca 2018 r.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I TREŚCI SIWZ z dnia 14 marca 2018 r.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 7 marca 2017 r.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego