Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wersja do wydrukuWersja PDF
agnieszka first     Agnieszka First
 • Pełniona funkcja w Radzie: Przewodnicząca Rady
 • Przynależność do Klubu Radnych:
 • Pełniona funkcja w Klubie:
 • Numer kadencji Rady: 2014-2018 od dnia 16-11-2014
 • Numer okręgu wyborczego: 2
 • Liczba uzyskanych głosów: 142
 • Data wyboru na radnego: 16-11-2014
 • Data wygaśnięcia mandatu: 16-11-2018


Zadania i kompetencje:

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady.
2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

 • zwołuje sesje Rady,
 • przewodniczy obradom, 
 • kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 
 • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 
 • podpisuje uchwały Rady, 
 • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

3. Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.