Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów- inwestujemy w przyszłość

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo wykluczenie cyfrowe

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów - inwestujemy w przyszłość” realizowany jest przez Gminę Zelów od 01.10.2013 r. do 30.06.2015 r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.”

Postępownie o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa komputera All-in One w ilości 113 sztuk" 

Aktualności

O projekcie

Rekrutacja

Kontakt