Profilowanie nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym.

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE z dnia 14 kwietnia 2015 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Profilowanie nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 1 kwietnia 2015

Profilowanie nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ z dnia 1 kwietnia 2015

Profilowanie nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym.


GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23 marca 2015 r.

Profilowanie nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym.