Profilowanie nawierzchni dróg na terenie gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 14 kwietnia 2016 roku

Profilowanie nawierzchni dróg na terenie gminy Zelów  oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym  oraz destruktem asfaltowym


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 11 marca 2016 r.

Profilowanie nawierzchni dróg na terenie gminy Zelów  oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym  oraz destruktem asfaltowym