Oferty inwestycyjne

Wersja do wydrukuWersja PDF
  • Oferty z terenu miasta
Lp.Położenie
działki

Nuner
działki

Powierzchnia w haNumer KWOpis nieruchomości
1Zelów, obręb 4, róg ul. Płockiej i Cegielnianej146/2, 222/77, 222/79, 226/4, 228/2, 233, 226/5, 226/65,833810883, 18200, 19687, 17651Działki położone są na terenach produkcyjno-usługowych, przeznaczenie uzupełniające - tereny usług, handlu i parkingi (jednostka planistyczna 34 PU/UH). Dojazd do działek drogą asfaltową od ul. Płockiej i Cegielnianej. Infrastruktura drogowa-sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, energetyczna, telefoniczna. Tereny częściowo pocegielniane.
2Zelów, obręb 1,
ul. Leśna
1233,891722407Znaczna część działki położona jest na terenach przemysłowych, przeznaczenie uzupełniające - funkcja usługowo-handlowa (jednostka planistyczna 1P). Działka jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Zelów. Działka częściowo zalesiona, położona przy ul. Leśnej. Dojazd do działek drogą asfaltową ul. Herbertowską przechodzącą przy ul. Leśnej w gruntową. Infrastruktura-wodociąg, linia energetyczna.
3

Zelów, obręb 4,
ul. Cegielniana

48/1, 48/2, 48/3, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/117,251669474Własność Skarb Państwa. Działka położona jest na terenach przemysłowych, przeznaczenie uzupełniające-tereny usługowe (jednostka planistyczna 5P). Dojazd do działki drogą asfaltową od ul. Cegielnianej. Infrastruktura drogowa-sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, energetyczna, telefoniczna. Tereny pocegielniane z zabudowaniami.
  • Oferty z terenu gminy
Lp.Położenie działkiNumer działkiPowierzchnia w haNumer KWOpis nieruchomości
1Janów209/80,165053075Działki położone są na terenach o funkcji mieszkaniowo-letniskowej z przeznaczeniem uzupełniającym terenu jako funkcja usługowo-handlowa (jednostka planistyczna 4 UTL) Działki leśne, brak sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Planowana budowa przez Gminę Zelów wodociągu. Dojazd do działek drogą asfaltową przez wieś oraz bezpośrednio przy działkach drogą leśną. Działki o wymiarach ok. 30m x 50m
2Janów209/90,165053075