Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 19 czerwca 2013 r.

Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów


OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJI O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE z dnia 7 czerwca 2013 r.

Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów


OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ z dnia 5 czerwca 2013 r.

Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów


OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJI O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE z dnia 5 czerwca 2013 r.

Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych


OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  zdnia 25 maja 2013 r.

Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych


PRZESŁANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 23 maja 2013 r.

Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnychOGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ z dnia 23 maja 2013 r.

Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów


ODPOWIEDZI NA PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów