O projekcie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Numer umowy: 40/81/FPGP/2019

Data umowy: 15 maja 2019 r.

 

Tytuł projektu:

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy poprzez realizację szkoleń tematycznych z różnych przydatnych dziedzin naszego życia. W ramach projektu realizowanych będzie siedem modułów szkoleniowych:

  • „Rodzic w Internecie”;
  • „Mój biznes w sieci”;
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”;
  • „Działam w sieciach społecznościowych”;
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog);
  • „Rolnik w sieci”;
  • „Kultura w sieci”.

 

Uczestnicy szkoleń mogą liczyć na nabycie umiejętności w zakresie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu szkolenie odbędzie 168 mieszkańców gminy. Planuje się również zakup sprzętu komputerowego w postaci 12 laptopów.

 

Po realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do prowadzonej przez gminę szkoły.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Łączna kwota dofinansowania to 86 520,00 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

Termin realizacji projektu:

01.05.2019 r. – 28.02.2020 r.