NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Wersja do wydrukuWersja PDF

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Gmina Zelów w porozumieniu z Powiatem Bełchatowskim uruchomiła dla Mieszkańców PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, który mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Zelowie przy ul. Żeromskiego 23 (pokój nr 123).

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 • Poniedziałek
 • Wtorek
 • Środa
 • Czwartek
 • Piątek
9.00  – 13.00
13.00 – 17.00
9.00 – 13.00
11.30 – 15.30
9.00 – 13.00


Dla kogo adresowana jest pomoc?

 • Młodzieży do 26 roku życia
 • Osobie fizycznej, której w okresie ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • Osobie, która ukończyła 65 lat
 • Osobie posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny
 • Kombatantom
 • Weteranom
 • Zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.   

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Prawo pracy
 • Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Prawo cywilne
 • Sprawy karne
 • Sprawy administracyjne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Sprawy rodzinne
 • Prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Ponadto informujemy, że w lokalu nr 21-23 przy ul. Żeromskiego 28 w Zelowie w dalszym ciągu udzielane są  także nieodpłatne porady prawne w ramach działania Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi i dla ofiar przemocy w rodzinie w każdy czwartek w godz. 11.00 – 13.00.