Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów w 2013r.

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18 lutego 2013 r.

Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów w 2013r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 30 stycznia 2013 r.

Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów w 2013r.