Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów.

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 08 września 2015 r.

Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów.