Modernizacja drogi dojazdowej we wsi Ignaców

Wersja do wydrukuWersja PDF

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 26 lipca 2012 r.

Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez wykonanie nawierzchni emulsyjno grysowych we wsi Ignaców.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 15 czerwca 2012 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 11 lipca 2012 r.

Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez wykonanie nawierzchni emulsyjno grysowych we wsi Ignaców.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 15 czerwca 2012 r.

Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez wykonanie nawierzchni emulsyjno grysowych we wsi Ignaców.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO