Młodszy specjalista od spraw Przyrody w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo WFOŚIGW w Łodzi

Młodszy specjalista od spraw Przyrody w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie program edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 12 844,00

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 11 550,00

Opis zakresu projektu

Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy wykraczające poza standardowy program nauczania i wychowania (zajęć i zabaw ekologiczno - przyrodniczych, wycieczek, akcji, warsztatów i konkursów) dostępne dla każdego dziecka w przedszkolu, a co za tym idzie do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 3-6 letnich z małego miasteczka w zakresie edukacji ekologicznej oraz poznawanie świata wszystkimi zmysłami w bezpośrednim kontakcie; rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości, rozbudzanie wiary we własne siły; umożliwienie dzieciom różnorodnych form aktywności; wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych; poprawę warunków realizacji procesu opieki, wychowania i uczenia się (sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne). Termin zakończenia realizacji zadania ustala się do dnia 30.06.2016 r.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl