How did EU change my life and how I am changing life of EU

Wersja do wydrukuWersja PDF

Europa dla obywateli              logo partnerstvi VKKZ

Działanie 1 Poddziałanie 1.1 : Spotkania mieszkańców miast partnerskich

Spotkanie partnerskich miast Valašské Klobouky-Kaysersberg-Zelów

W dniach 25-29 czerwca 2014 roku delegacja przedstawicieli Gminy Zelów uczestniczyła w projekcie „Spotkanie mieszkańców miast partnerskich” finansowanym ze środków UE w ramach programu „Europa dla obywateli”. Należy podkreślić, że Zelów jest jednym z nielicznych miast polskich uczestniczących w tym programie. Do miejscowości Valašské Klobouky (Czechy) oprócz Zelowa przyjechała grupa przedstawicieli miasta Kaysersberg (Francja). Miasta partnerskie to forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną.

W skład 24 osobowej grupy z Zelowa wchodzili przedstawiciele Rady Miejskiej, organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz lokalni artyści, którzy mieli również możliwość zaprezentowania swoich prac. Program wizyty był niezwykle interesujący i bardzo różnorodny. Wizytę zainaugurował wieczór międzynarodowy, podczas którego delegacje prezentowały swoje miasta. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoły z lokalnymi potrawami z Czech, Polski i Francji.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na trzy grupy robocze. W kolejnych dniach poszczególne grupy miały możliwość poznać między innymi funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, punktu selektywnej zbiórki odpadów, straży pożarnej, przedszkola i szkoły, domu pomocy społecznej, szpitala. Równie interesujące było poznanie działalności organizacji pozarządowych „Kosenka”, „Fundacji im. Jana Pivecki”, które zajmują się  ochroną środowiska naturalnego oraz dziedzictwa narodowego. Międzynarodowe grupy odwiedziły również edukacyjne gospodarstwo ekologiczne Envicentrum w miejscowości Wysokie Pole.

Podsumowaniem każdego dnia była prezentacja wrażeń i opinii przedstawicieli grup.

Spotkanie w Czechach

Spotkanie w Czechach

Raport końcowy ze spotkania partnerskich miast - do pobrania