Gimnazjalista na zielonej ścieżce w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo WFOŚIGW w Łodzi

Gimnazjalista na zielonej ścieżce w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach program edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 16 560,00

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 14 760,00

Opis zakresu projektu

Dzięki działaniom zaplanowanym w ramach projektu uczniowie z niepełnosprawnością zostaną włączeni w życie szkoły. Wyjazdy edukacyjne stworzą okazję do współpracy i aktywnego współdziałania w grupie. Wycieczki zintegrują wszystkich gimnazjalistów. Uczniowie z dysfunkcjami wzmocnią poczucie własnej wartości, zostanie również zaspokojona potrzeba bycia pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej. Planowane działania z pewnością będą sprzyjały kształtowaniu postawy tolerancji wśród młodzieży gimnazjum. Realizacja projektu doprowadzi do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów szkoły, a wspólne działania ekologiczne pogłębią integrację dzieci w klasach i w szkole. Udział uczniów w konkursach i zaplanowanych akcjach ekologicznych przyczyni się również do podniesienia świadomości ekologicznej uczestników i ich rodzin oraz wyposaży nauczycieli w nowe pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią proces lekcyjny, a nauka stanie się przyjemniejsza i trwalsza. Termin zakończenia realizacji zadania ustala się do dnia 30.06.2016 r.

 

www.zainwestujwekologie.pl