Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018

Wersja do wydrukuWersja PDF

Logo WFOŚiGW w Łodzi

Siedem placówek oświatowych z terenu Gminy Zelów realizuje projekty konkursowe z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”:

  1. „Czystym powietrzem oddychamy, gdy o środowisko dbamy” w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie. Wartość ogólna zadania wynosi 11 497 zł, z czego 9 720 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 1 777 zł to wkład własny Gminy Zelów.
  2. "Tropiciele czystego powietrza" w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie. Wartość ogólna zadania wynosi 16 535 zł, z czego 14 035 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 2 500 zł to wkład własny Gminy Zelów.
  3.  „Naszą misją – walka ze szkodliwą emisją” w Szkole Podstawowej w Łobudzicach. Wartość ogólna zadania wynosi 11 335 zł, z czego 9 535 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 1 800 zł to wkład własny Gminy Zelów.
  4. "Lokalne i globalne wyzwania ekologiczne" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Wartość ogólna zadania wynosi 12 102 zł, z czego 10 275 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 1 827 zł to wkład własny Gminy Zelów.
  5. "Razem dla czystego powietrza" w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie. Wartość ogólna zadania wynosi 25 000 zł, z czego 21 100 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 3 900 zł to wkład własny Gminy Zelów.
  6. „Nasza Misja – Stop Emisja” w Szkole Podstawowej w Kociszewie. Wartość ogólna zadania wynosi 14 080 zł, z czego 11 880 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 2 200 zł to wkład własny Gminy Zelów.
  7. „Czyste powietrze – zdrowy świat” w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie. Wartość ogólna zadania wynosi 13 460 zł, z czego 11 352 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 2 108 zł to wkład własny Gminy Zelów.

Celem Konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska poprzez dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wyżej wymienione projekty składają się z szeregu działań mających na celu wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej oraz przyrodniczej odbiorców. Są odpowiedzią na konkretne problemy środowiskowe, mogą również stanowić uzupełnienie do proekologicznych działań. Poprzez udział w wycieczkach, warsztatach terenowych i stacjonarnych, specjalistycznych zajęciach edukacyjnych, konkursach i innych atrakcyjnych działaniach na rzecz ochrony środowiska dzieci będą mogły kształtować swój własny stosunek do otaczającej ich przyrody. Poprzez realizację projektów placówki oświatowe zostaną wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Projekty zostaną zrealizowane do końca roku szkolnego 2017/2018.

www.zainwestujwekologie.pl