Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Po

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 31 lipca 2019 r.

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.