Dostawa oleju opałowego do kotłowni miejskiej w zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE z dnia 11 lipca 2016 roku O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa oleju opałowego do kotłowni miejskiej w zelowie


Pytania i odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców z dnia 24 czerwca 2016 roku

Dostawa oleju opałowego do kotłowni miejskiej w zelowie


OGŁOSZENIE z dnia 23 czerwca 2016 r. O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI MIEJSKIEJ W ZELOWIE


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dostawa oleju opałowego do kotłowni miejskiej w zelowie