Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i obiektów Zamawiającego.

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 9 maja 2013 r.

Dostawa energii elektrycznej  do oświetlenia ulicznego i obiektów Zamawiającego.


PYTANIA I ODPOWIEDZI POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW z dnia 17 kwietnia 2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Dostawa energii elektrycznej  do oświetlenia ulicznego i obiektów Zamawiającego.