Dostawa „Komputera All-in One” w ilości 113 sztuk

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTENIEJSZEJ OFERTY z dnia 25 kwietnia 2014 r

Dostawa „Komputera All-in One” w ilości 113 sztuk

w ramach realizowanego przez Gminę Zelów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów- inwestujemy w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– e-Inclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne– zwiększenie innowacyjności gospodarki.”ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH OFERENTÓW z dnia 7 kwietnia 2014 r

Dostawa „Komputera All-in One” w ilości 113 sztuk

w ramach realizowanego przez Gminę Zelów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów- inwestujemy w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– e-Inclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne– zwiększenie innowacyjności gospodarki.”ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH OFERENTÓW oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 7 kwietnia 2014 r

Dostawa „Komputera All-in One” w ilości 113 sztuk

w ramach realizowanego przez Gminę Zelów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów- inwestujemy w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– e-Inclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne– zwiększenie innowacyjności gospodarki.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Dostawa „Komputera All-in One” w ilości 113 sztuk

w ramach realizowanego przez Gminę Zelów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów- inwestujemy w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– e-Inclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne– zwiększenie innowacyjności gospodarki.”