Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Szkoła bez barier”

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 11 października 2012

na: Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Szkoła bez barier” w klasach I-III w Gminie Zelów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 28 września 2012 r.

na: Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Szkoła bez barier” w klasach I-III w Gminie Zelów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.