Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółecka i Walewice

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo uni europejskiejlogo lodzkielogo prow

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH PSZCZÓŁKI, WOLA PSZCZÓŁECKA I WALEWICE

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Numer umowy: 00255-6921-UM0501928/11

Data umowy: 20 sierpnia 2013 r.

Tytuł projektu: "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Pszczółki, Wola pszczółecka i Walewice"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowych Usług Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu.

Wartość projektu po przetargach:

  • 1 436 800,00 PLN - całkowita wartość projektu,
  • kwota dofinansowania (tj. 75% kosztów kwalifikowanych).

 Termin zakończenia projektu: sierpnień 2014 r.