Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w Gminie Zelów

Wersja do wydrukuWersja PDF

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 oraz dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 199/GW/D/2010

Data umowy: 27.09.2010 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Efekt rzeczowy:

Realizacja zadania będzie polegała na wybudowaniu sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w Gminie Zelów wraz z odcinkami od sieci głównej do granicy nieruchomości o łącznej długości 17.957,00 mb.

Efekt ekologiczny:

Umożliwienie dostarczenia wody o odpowiedniej jakości mieszkańcom wsi Ignaców, Jawor i Chajczyny w ilości ok. 10.117,80 m3/rok.

Wartość projektu:

2.008.106,24 zł - całkowity koszt zadania

301.215,00 zł - kwota udzielonej dotacji

Termin realizacji zadania:

Lata 2010 - 2011