Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Zelów

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo uni   logo łódzkie  logo prow

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH JAWOR, CHAJCZYNY, IGNACÓW W GMINIE ZELÓW

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Numer umowy: 00114-6921-UM0501399/09

Data umowy: 27 listopada 2009 r.

Tytuł projektu: "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Zelów"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowych Usług Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu.

Wartość projektu po przetargach:

  • 2 438 009,61 PLN - całkowita wartość projektu,
  • 1 465 579 PLN - kwota dofinansowania (tj. 75% kosztów kwalifikowanych).

 Termin realizacji projektu: listopad 2009 r. - wrzesień 2011 r.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH JAWOR, CHAJCZYNY, IGNACÓW W GMINIE ZELÓW

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH JAWOR, CHAJCZYNY, IGNACÓW W GMINIE ZELÓW