Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wolności w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo WFOŚIGW w Łodzi

Dofinansowane zostało w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numery umów: U15015/10064, U15030/10069, U15031/10080,

Daty umów: 04.08.2015 r., 03.11.2015 r., 03.11.2015 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do granicy nieruchomości (354 mb/17 szt.)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy nieruchomości (335 mb/17 szt.)

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi (323,5 mb/10 szt.)

Roboty drogowe – odtworzenie nawierzchni

Wartość projektu:

363.914,86 zł - całkowity koszt zadania

92.100,00 zł - kwota dofinansowania

www.zainwestujwekologie.pl