Bankowa obsługa budżetu Gminy Zelów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 r.

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13 grudnia 2012 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 7 grudnia
2012 r.


PYTANIA, WNIOSKI I ODPOWIEDZI DO SIWZ z dnia 7 grudnia 2012 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 4 grudnia 2012 r.

Bankowa obsługa budżetu Gminy Zelów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 r.