Błękitna planeta energią dla życia - program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich

Wersja do wydrukuWersja PDF

Logo WFOŚiGW w Łodzi

Błękitna planeta energią dla życia – projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 14 000 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 11 900 zł

Podstawą tego projektu będzie współpraca dzieci, rodziców, nauczycieli i dyrektora. W ramach projektu będą organizowane wycieczki w miejsca atrakcyjne kulturowo i przyrodniczo, które przedstawią młodemu pokoleniu jaka jest przyszłość Ziemi i miejsce człowieka w naszej planecie, jeżeli będziemy nierozważnie korzystać z jej zasobów. Rodzice uczniów i mieszkańcy będą mogli wziąć aktywnie udział w ekologicznym rajdzie rowerowym do Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków w Zelowie oraz Uroczysko Święte Ługi. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi oficjalnie będą mogli wziąć udział w konkursie plastyczno – technicznym Życie w morzach i oceanach, co na pewno przyczyni się do zacieśnienia więzi rodzinnych, jak i również poznaniu zagadnień ekologicznych. Na konkursy o zasięgu gminnym i powiatowym zostaną zaproszone dzieci z okolicznych szkół, co sprzyja promocji naszej szkoły i regionu. Szkoła dzięki projektowi wyposażona zostanie w sprzęt i nowe pomoce dydaktyczne, które wykorzystane będą w czasie wdrażania projektu, a także pomogą uczniom lepiej przyswajać i prezentować wiedzę. Rodzice i lokalna społeczność poprzez wspólną realizację zaplanowanych działań  zintegrują się ze środowiskiem szkolnym. Termin zakończenia realizacji zadania ustala się do dnia 30.06.2017 r.

www.zainwestujwekologie.pl